Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Urbanismo

O servizo de información sobre urbanismo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ten como obxecto informar aos arquitectos sobre os aspectos relativos á normativa vixente en materia de planeamento urbanístico.

A través do enlace á "Normativa Urbanística" pódese acceder ao planeamento urbanístico municipal aprobado en Galicia, así como ao planeamento histórico dos arquivos da Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia e ás Delimitacións de Núcleos Rurais. Ademais, a través do traballo de georreferenciación e vectorización realizado ao longo dos anos, os planos que integran cartografías urbanísticas están dispoñibles (ainda que non directamente descargables) en formatos "geojpg" e "geotif". Tamén se pode acceder ás sentenzas xudiciais que afectan ao planeamento urbanístico municipal e a unha serie de informes urbanísticos municipais, que resume o estado dun municipio en materia urbanística no momento do informe.

Para facilitar o acceso ao servizo, os colexiados dispoñen dun servizo telemático de consultas sobre a normativa que afecta aos traballos de planeamento urbanístico.

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal