Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Concursos

Nesta sección accédese ao servizo da "Oficina de concursos",  que se pon a disposición dos colexiados para informar, apoiar e defender os intereses do arquitecto nos concursos de proxectos, así coma noutros procedementos de contratación de servizos de Arquitectura que se convocan polas Administracións Públicas e por promotores privados.

O servizo consiste, dun xeito resumido, en:

  • Ofrecer información de procedementos de contratación de entidades públicas, así como de concursos e premios convocados por entidades privadas e asesoramento técnico e xurídico ao arquitecto nesta materia, a través da Plataforma de Concursos do "Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España (CSCAE)".
  • Realizar a labor de seguemento e control dos concursos convocados polas Administracións Públicas no ámbito galego e publicados na Plataforma de Concursos do CSCAE.
  • Colaborar, no ámbito autonómico, coas Administracións Públicas e entidades privadas na convocatoria de concursos de arquitectura, coa vocación de servir de plataforma permanente de diálogo, traballo e intercambio de propostas que contribúan a garantir os dereitos dos arquitectos nestes procedementos.
  • Ofrecer un servizo telemático de consultas para asesorar ao arquitecto dun xeito personalizado. As consultas e/ou observacións máis frecuentes e as súas respostas serán publicadas de forma anónima neste espazo en beneficio de todos os colexiados.

Carta de presentación do vogal de Xunta de Goberno responsable da oficina de concursos

Pode contactar coa oficina de concursos na dirección:

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal