Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Estrutura organizativa

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ten un ámbito de actuación autonómico e conta con oito centros de traballo para a prestación de servizos en toda Galicia: unhas oficinas centrais en Santiago de Compostela e delegacións en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago e Ferrol.

A nivel organizativo interno, o Colexio estrutúrase en áreas, dentro das que podemos diferenciar as estratéxicas, orientadas fundamentalmente á prestación de servizos de valor engadido aos colexiados, ás Administracións Públicas e á sociedade; e as de apoio, orientadas a prestar servizos ás primeiras. A continuación, inclúense tres documentos coa estrutura organizativa colexial, cunha descripción xenérica das principais funcións e contido de cada unha das áreas, así coma un informe actualizado a decembro de 2011 sobre a plantilla.

Estrutura organizativa interna

Por outra banda, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia ten un Convenio Colectivo propio que establece o marco legal para a xestión de persoas na organización colexial. Esto significa que as relacións laborais na organización colexial están reguladas, en primer térmo polo que dispoña o Convenio Colectivo propio e, no que non se regule neste, polo disposto no Estatuto dos Traballadores.

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal