Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

XV Premios COAG | Histórico

XV Premio COAG

Selección aleatoria de premiados

Premiados do XV Premio COAG

O resultado da deliberación do Xurado do XV Premio COAG dou a coñecer, na Gala celebrada con tal motivo no Teatro Rosalía Castro de A Coruña, os premiados desta edición en cada categoría.

Acta do Xurado

Plataforma dixital

As candidaturas finalistas, así como todas aquelas non finalistas que se presentaron coa opción "pública" poden visualizarse nesta Plataforma Dixital.

Xurado

O xurado do XV Premio COAG está composto de seis membros:

Presidente, o Sr. Decano do Colexio de Arquitectos de Galicia ou arquitecto en quen delegue

Jorge Duarte Vázquez

Vocais

José María Sánchez García, arquitecto
José María Echarte Ramos, arquitecto
Juan Domingo Santos, arquitecto
Fernando Agrasar Quiroga, arquitecto representante ETSAC

Secretario, o Presidente da Comisión de Cultura ou membro en quen delegue, sen voto

Fernando Martínez López, arquitecto

Candidaturas

Vivenda: 67 | Equipamento: 36 | Espazos abertos públicos: 14 | Ordenación do territorio: 7 | Reforma interior: 28 | Divulgación e investigación: 24 | Obra novel: 6 | Final de carreira: 11

Patrocinado por:

Grupo Desarrolla

Copatrocinadores:

Global Grafic Tectonica Grupo Roig Manel Xey Grupo Lledo

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal