Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Política de Calidade do Colexio de Arquitectos

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia é unha organización que, na súa aposta pola mellora continua, implantou un sistema de aseguramento da calidade. Neste sentido, a Política de Calidade da organización colexial ten como obxectivo principal aliñar o funcionamento interno e os servizos da organización colexial cos obxectivos estratéxicos establecidos desde os Órganos de Goberno, establecendo como elementos necesarios para a mellora continua nos servizos que se prestan ao colexiado a optimización e innovación na xestión e o uso intensivo das Tecnoloxías de Información e Comunicacións, coa consecuente mellora da produtividade e optimización do uso de recursos, así como a mellora continua dos servizos prestados ao colexiado, en particular, e á sociedade, en xeral.

A Política de Calidade é de obrigado cumprimento para todo o persoal da organización colexial e comunícase a todas as persoas que traballan para a organización ou en nome da mesma, estando a disposición de todo aquel que o requira así como para o público en xeral. A dirección da organización colexial revisará anualmente a política de Xestión, para asegurarse que segue sendo pertinente e apropiada, e proporá obxectivos e metas viables para despregar esta política, co propósito de mellorar constantemente o servizo.

Política de calidade.

Certificado del sistema de gestión de calidad

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal