Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Edicións

Publicacións culturais

Coa súa política de publicacións, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia quere materializar un dos seus obxectivos fundacionais: estar presente de forma activa na sociedade galega en todas aquelas cuestións que garden relación coa calidade de vida, co patrimonio histórico e cultural colectivo e coa ordenación e o desenvolvemento do noso país cara ao futuro.

Dende esta preocupación, lévase a cabo dende 1975 unha acción cultural a través da edición de libros, de temáticas tan variadas como historia e teoría da arquitectura, protección do patrimonio construído, catálogos e guías de arquitectura urbana, etc. Para iso mantén colaboracións con institucións culturais, universidades, administración pública, etc.

Publicacións técnicas

Dende o ano 2000, o Colexio de Arquitectos edita tamén unha serie de publicacións técnicas que lle permiten manter operativas diversas canles de difusión e comunicación cos arquitectos, outros axentes do sector da edificación e coa sociedade en xeral, sobre a nosa visión tecnolóxica da arquitectura e o urbanismo.

Por un lado, a información baséase na publicación de libros técnicos, cuxo obxectivo común é o de ofrecer contidos o máis útiles e prácticos posible ao colexiado. Por outro lado, en relación ao traballo diario do arquitecto, o noso apoio céntrase na edición de aplicacións informáticas que facilitan aquelas tarefas máis laboriosas con ferramentas axeitadas á realidade actual.

Revistas

Ademais das publicacións culturais e técnicas o Colexio de Arquitectos edita dúas revistas:

Obradoiro e O Monografías, órganos periódicos de expresión do Colexio cuia finalidade é proxectar a dimensión cultural da arquitectura.

No ano 1978 a Comisión de Cultura do COAG poñía na rúa o número 0 da Revista Obradoiro, instrumento aberto de información, estudo e discusión sobor de todo o relacionado coa arquitectura, o urbanismo, a construcción e o medio ambiente.

En 2001 sae do prelo o número 1 da publicación O Monografías, subtitulada Revista de arte e arquitectura. Nesta revista trátase de forma monográfica temáticas de significativa importancia de arte e arquitectura.

Formulario de pedido exclusivo para a venda a colexiados en Galicia, calqueraoutra petición a través do noso distribuidor:

Distribución e pedido de publilcacións

Formulario de pedido (non só para colexiados)

Distribuidor:

Librería Formatos
Avenida Fernández Latorre 5/9
15006 A Coruña (España)
Teléfono: 981 255 210
correo-e: formatos@libreriaformatos.com

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal