Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Servizos da biblioteca

Lectura en sala

Para os colexiados, público especializado (licenciados, estudantes universitarios e profesionais) e todos aqueles interesados nos fondos desta Biblioteca.

Préstamo

O préstamo está restrinxido aos arquitectos colexiados. Estes poderán retirar en préstamo calquera dos fondos (libros, revistas, vídeos, DVD, etc.) previa solicitude, xa sexa de forma presencial, por teléfono ou correo-e.

Préstamo por valixa

Os colexiados de todas as Delegacións poderán solicitar o préstamo a través de teléfono, fax ou correo-e, sendo remitidos os documentos ó día seguinte a calquera Delegacións do Colexio de Arquitectos. A devolución do material prestado realizarase polo mesmo sistema.

Información bibliográfica

Facilitarase aos colexiados que así o requiran, información bibliográfica sobre o tema solicitado.

Apoio á investigación

Calquera colexiado que estea realizando traballos de investigación, teses, doutoramento, etc., pode solicitar o apoio da Biblioteca para a busca de información así como asesoramento na redacción de bibliografía, fontes de información, etc.

Reprografía

A Biblioteca ofrece un servizo de fotocopias e escaneado, sempre de acordo coa norma legal vixente en canto aos dereitos de autor.

Pregunte á Biblioteca

Servizo de atención personalizado aos colexiados sobre buscas, fontes de información, e formación de usuarios.

Normas de préstamo

Número de documentos

3 libros + 3 revistas + 3 audiovisuais

Duración do préstamo

20 días prorrogables por outro período de igual duración.

Renovación do préstamo

Renovarase por un período de igual duración, sempre e cando o exemplar non fora solicitado por outro lector. A renovación poderase facer por teléfono o correo-e.

Reservas

O colexiado terá a posibilidade de solicitar a reserva dun libro xa prestado, sendo avisado cando este sexa devolto.

Préstamo: solicitude, envío e devolución

Solicitude

Envío a delegacións

Servizo gratuíto de envío por valixa, recibirase o día seguinte de facer a solicitude.

Devolución

Entregando na biblioteca ou nas delegación indicando que é devolución de préstamo.

Incumprimento das normas

O usuario ten a obriga de devolver os documentos en préstamo dentro da data límite. En caso de incumprimento do prazo, a Biblioteca requirirá o usuario para que devolva a obra. Non se lle prestarán documentos a ningún usuario que teña outros en préstamo con prazos de devolución vencidos mentres non os devolva ou renove.

Perda ou deterioro

Nestes casos o usuario deberá restituír a obra prestada por outro exemplar da mesma edición. Se a obra está esgotada terá que adquirir e entregarlle á biblioteca outra de características similares. Mentres non se restitúa a obra, o usuario quedará excluído do servizo de préstamo.

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal