Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Edificación

Este servizo está ideado para poñer a túa disposición as ferramentas necesarias para que a normativa de edificación non sexa un inconvinte á hora de acometer un traballo de edificación e poder adaptar o diseño arquitectónico á mesma, dende a primeira fase do proxecto, con todos os condicionantes que implica o seu cumprimento.

A complexidade alcanzada pola continua revisión da normativa, que se ven producindo no ámbito da edificación dende o ano 2006, fai do asesoramento técnico un dos servicios máis demandados para afrontar o exercicio da profesión con garantías.

Como resposta a esta necesidade, poñemos a túa disposición un servizo telemático de consultas sobre normativa de edificación, que servirá para asesorarte sobre calqueira duda que poida xurdir na fase de proxecto.

Por outra banda, a Bitácora de asesoramento técnico sirve para que esteas informado sobre as novidades referentes a normativa, programas, publicacións e consultas de carácter técnico.

Por último, no apartado "Normativa Técnica" poderás acceder á normativa técnica de edificación e urbanismo, clasificada en catro grandes grupos, un de carácter xeral e tres de acordo cos requisitos básicos da LOE.

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal