Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Órganos de goberno

Xunta de Goberno

D. Antonio Maroño Cal
Decano Presidente e representante do Colexio no Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
decano@coag.es

D. Carlos Rodríguez de la Torre
Tesoureiro-Contador
tesorero@coag.es

D. José Luis Sanmiguel Guerreiro
Secretario
secretario@coag.es

Vocais

Dona Elvira Carregado Pazos
Vocal

D. Alfredo Díaz Grande
Vocal

D. Xosé Manuel López Leira
Vocal

D. Cristóbal Crespo González
Vocal en representación da Delegación de A Coruña

D. José Manuel Rosales Noves
Vocal en representación da Delegación de Vigo

D. Carlos Pita Abad
Presidente Delegación de A Coruña

D. Raúl J. Veiga Lamelas
Presidente Delegación de Lugo

D. Alberto de Paula Prieto
Presidente Delegación de Ourense

D. Manuel Abelleira Argibay
Presidente Delegación de Pontevedra

D. Antonio Davila Alonso
Presidente Delegación de Vigo

Dona Ana Dominguez Laiño
Presidenta Delegación de Santiago

D. Ramón Montero Cereijo
Presidente Delegación de Ferrol

Delegación de A Coruña

Xunta Directiva

D. Carlos Pita Abad
Presidente
presidente.coruna@coag.es

D. Jorge Meijide Tomás
Tesoureiro
tesorero.coruna@coag.es

Dona Concepción García García
Secretaria
secretaria.coruna@coag.es

Delegación de Lugo

Xunta Directiva

D. Raúl J. Veiga Lamelas
Presidente
presidente.lugo@coag.es

Dona Celia Fajar Lomba
Tesoureira
tesorera.lugo@coag.es

D. Luis Díaz Díaz
Secretario
secretario.lugo@coag.es

Delegación de Ourense

Xunta Directiva

D. Alberto de Paula Prieto
Presidente
presidente.ourense@coag.es

Dona Paula Feijoo Calviño
Tesoureiro
tesorera.ourense@coag.es

Dona Emma Noriega García
Secretario
secretaria.ourense@coag.es

Delegación de Pontevedra

Xunta Directiva

D. Manuel Abelleira Argibay
Presidente
presidente.pontevedra@coag.es

Dona María Luisa Pierres López
Tesoureira
tesorera.pontevedra@coag.es

D. Wenceslao López Velasco
Secretario
secretario.pontevedra@coag.es

Delegación de Vigo

Xunta Directiva

D. Antonio Davila Alonso
Presidente
presidente.vigo@coag.es

D. Manuel Martínez Carazo
Tesoureiro
tesorero.vigo@coag.es

D. Simón Pereiro López Quecuty
Secretario
secretario.vigo@coag.es

Delegación de Ferrol

Xunta Directiva

D. Ramón Montero Cereijo
Presidente
presidente.ferrol@coag.es

D. José Alejandro Romero Alonso
Tesoureiro
tesorero.ferrol@coag.es

D. Santiago González Fernández
Secretario
secretario.ferrol@coag.es

Delegación de Santiago

Xunta Directiva

Dona Ana Domínguez Laiño
Presidenta
presidenta.santiago@coag.es

Dona Idoia Camiruaga Oses
Tesoureira
tesorera.santiago@coag.es

D. Santiago García Suárez
Secretario
secretario.santiago@coag.es

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal