Casa da Conga
Praza da Quintana, 1 - 1º
Santiago de Compostela
A Coruña

Tfno:
981 59 58 98

Fax:
981 59 47 20


Enderezo de Contacto
xd.santiago@colexiodearquitectos.org

Xunta Directiva

Presidenta
Ana Domínguez Laíño
presidenta.santiago@colexiodearquitectos.org

Tesoureiro
Santiago Rodríguez Alcalá
tesoureiro.santiago@colexiodearquitectos.org

Secretaria
Mónica Carracedo Rodríguez
secretaria.santiago@colexiodearquitectos.org

http://www.arquitectosdesantiago.org

http://www.coag.es