Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Panel de servizos

  Colexiación

Colexiarse

Para solicitar a colexiación no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, será preciso efectuar unha solicitude por escrito na Secretaría colexial, acompañada dunha serie de documentación que variará en función das seguintes circunstancias do/s solicitante/s:

A continuación, figuran os enlaces onde se poden consultar os trámites oportunos en cada caso, así como a documentación necesaria para cursar a solicitude de colexiación:

Cotas colexiais

As cotas de colexiación vixentes no momento de solicitar a incorporación, poderanse consultar premendo no seguinte enlace.

Consultas

En caso de ter calquera dúbida sobre o proceso de colexiación, poderanse realizar consultas na Secretaría colexial, chamando ao 981552400 ou remitindo un correo electrónico a: secretaria@colexiodearquitectos.org

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal