Informes xurídicos

Idioma:

Notas xurídicas sobre cuestións xenéricas

No seguinte apartado, recóllese un repositorio de notas xurídicas sobre asuntos recorrentes (FAQs), que se irá xenerando coa finalidade de ofrecer unha referencia xenérica sobre a regulación de asuntos máis comúns relacionados coa profesión (propiedade intelectual, responsabilidade civil, silencio administrativo nas licencias...)

A documentación dispoñible é a seguinte:

© 2024 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal