Noticias
Revista de Prensa
Audios
Videos

Respecto aos anos inmediatamente anteriores, reflíctese nas estatísticas a caída de oferta e demanda de vivenda que se deu na nosa área e que foi xeral en toda España.

Non entendemos, porén, que isto sexa un mal signo como recesión de un sector económico, senón que entendemos que é unha actualización dese sector nos tempos que corren:

1.- O mercado volve aos ritmos anteriores ao boom inmobiliario de finais dos noventa e primeiros anos deste século.

2.- O mercado adáptase á nova sensibilidade polo territorio e, especialmente, polos temas de sustentabilidade, medio ambiente e cidade, entendida case como un ecosistema.

Noutros países da Unión Europea, hai xa uns cantos anos que a maior parte da actividade económica relacionada coa construción se apoia na rehabilitación e recuperación da cidade consolidada, así como nos tecidos e barrios cunha certa degradación, material ou social. Alemaña, por exemplo, leva varias decenios cun sector de rehabilitación e renovación urbana que supera o 52 por cento do total da actividade da construción.

A vivenda foi, nestes anos pasados, o refuxio dos investimentos especulativos que non atopaban o rendemento esperado na Bolsa ou noutros sectores da economía. Así, subiu o prezo da vivenda moi por riba das capacidades do mercado real, da capacidade da xente (clientela) de economía media ou media-baixa, que ten necesidades reais de aloxamento propio.

En Galicia, como no resto de España, a poboación ten unha forte tendencia a asegurar os investimentos en forma material ou de ladrillo. Por tanto, e de xeito algo paradoxal, cómpranse vivendas en lugares afastados dos centros de traballo, estirando a propia economía máis aló do razoable, o que provoca, ademais, maiores gastos pola necesidade forzosa de utilizar medios de transporte e tempo de traslado, antes que alugar unha vivenda situada nunha zona máis conveniente.

A demanda de vivenda segue existindo, tanto de vivenda pública, protexida ou libre.

Nos datos obsérvase como a demanda de segunda residencia fai que crezan as vilas de costa, especialmente as situadas ao borde das praias, como A Pobra do Carmiñal ou Ribeira.

A tendencia dos concellos da área metropolitana de Compostela (Teo, Ames, Brión, o propio Santiago e mesmo Padrón), que urbanizaron moito territorio nos anos pasados, frean o seu crecemento para adecuarse ás necesidades reais do mercado.


 

Proxectos visados no ano 2007

datos de visado coag 2007
DATOS DOS PROXECTOS VISADOS DA DELEGACIÓN DE SANTIAGO DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA
–Ano 2007–datos de visado coag 2007

–2005-2006–datos de visado coag 2007

–2003-2004–

ANÁLISE da XUNTA DIRECTIVA da Delegación
Presidenta_Idoia Camiruaga
Secretario_Jorge Duarte
Tesoureio_Miguel Serrano