cinecidade

Consideramos a uns e a outros sobreviventes, persoas que, de forma voluntaria ou arrastradas polas circunstancias, levan a cabo o seu proxecto de vida nunha contorna urbana e que loitan día a día, contra o destino ou contra eles mesmos, por levalo adiante.

Como en pasadas edicións quixemos mostrar cómo son as vidas deses sobreviventes en distintos países e en distintas condicións sociais. Os personaxes das historias que desfilarán pola pantalla móvense por cidades tan dispares pero tan parecidas como Berlín, Nueva York, Saigón e Ammam.

comité organizador: Carmen García González e Carmen Rey López (K2 arquitectas)
colaboradores: José Manuel Gallego Fernández e Caridad Rodríguez Pazo
deseño gráfico e fotografía cartel: creación animal
comunicación: vía láctea

Ver en Facebook

www.cinecidade.es
cinecidade@coag.es