Tramitación de documentación de traballos profesionais

[gal]  [esp]
Obras
EDIFICACIÓN

Proxecto

Dirección de obra

Dirección de exec.
 obrigatoriocom. visado (*)com. rexistro (*)
Outro - 25 10
Documentación do control das obras de edificación rexistro - 10
Cese como membro da dirección facultativa de obra rexistro - 0

Seguridade e saúde

(*) com.: complexidade | prezo do servizo sen IVE € = complexidade * 0,73

OBRAS ORDINARIAS

Proxecto
 obrigatoriocom. visado (*)com. rexistro (*)
Validación anticipada de estudo xeotécnico - - 0
Comunicación de encomenda rexistro - 0
Proxecto técnico - calcular 10
Estatística da edificación - 25 10
Anteproxecto - 25 10

Dirección de obra

Seguridade e saúde

(*) com.: complexidade | prezo do servizo sen IVE € = complexidade * 0,73

DERRUBAS

Proxecto
 obrigatoriocom. visado (*)com. rexistro (*)
Comunicación de encomenda rexistro - 0
Validación anticipada de estudo xeotécnico - - 0
Proxecto de derruba visado calcular -
Estatística da edificación - 25 10

Dirección de obra

Seguridade e saúde

(*) com.: complexidade | prezo do servizo sen IVE € = complexidade * 0,73

URBANIZACIÓN

Proxecto
 obrigatoriocom. visado (*)com. rexistro (*)
Comunicación de encomenda rexistro - 0
Validación anticipada de estudo xeotécnico - - 0
Proxecto de urbanización - calcular 10

Dirección de obra

Seguridade e saúde

(*) com.: complexidade | prezo do servizo sen IVE € = complexidade * 0,73

Planeamento
PLANEAMENTO


(*) com.: complexidade | prezo do servizo sen IVE € = complexidade * 0,73

Outros Traballos
OUTROS TRABALLOS


(*) com.: complexidade | prezo do servizo sen IVE € = complexidade * 0,73


© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia