Cálculo da complexidade e prezo de tramitación dos traballos profesionais

Obras - Derrubas
Dirección de obra - Estado final de obra

Datos de cálculo

Volume en m3 da edificación a demoler ou baleirar