Cálculo da complexidade e prezo de tramitación dos traballos profesionais

Obras - Derrubas
Proxecto - Proxecto de derruba

Datos de cálculo

Volume en m3 da edificación a demoler ou baleirar