Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Panel de servizos

  Visado

Tramitación telemática

Descripción

"COAG Estudio" é a aplicación informática que permite aos colexiados do Colexio de Arquitectos o Visado Dixital dos seus expedientes. O Visado Dixital consiste na sinatura dixital de arquivos, converténdoos así en arquivos de identidade e autenticidade inquebrantables. Mediante a esta aplicación informática, pódense enviar a visar expedientes dixitalmente seguindo un procedemento ordenado, hanse cubrir uns datos obrigatorios e introducir a documentación gráfica e escrita en formato PDF. Estes arquivos incluídos na estrutura documental asinaranse dixitalmente co Coagestudio por medio da sinatura dixital.

Vantaxes. Diferenzas co visado físico.

As principais diferenzas e vantaxes do visado dixital son:

Solicitar o visado dixital

Descargas
Manuais e axuda
Axuda online
Instalables

[1]   COAG Estudio require desactivar "Control de cuentas de Usuario" (UAC) para Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.
Pasos para desactivar UAC
Guia para actualizar drivers token (Só necesario para equipos con XP e drivers antigos "Raimbow ikey v.3.4.7.118")

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal