Visado

Tramitación telemática

Descripción

"COAG Estudio" é a aplicación informática que permite aos colexiados do Colexio de Arquitectos o Visado Dixital dos seus expedientes. O Visado Dixital consiste na sinatura dixital de arquivos, converténdoos así en arquivos de identidade e autenticidade inquebrantables. Mediante a esta aplicación informática, pódense enviar a visar expedientes dixitalmente seguindo un procedemento ordenado, hanse cubrir uns datos obrigatorios e introducir a documentación gráfica e escrita en formato PDF. Estes arquivos incluídos na estrutura documental asinaranse dixitalmente co Coagestudio por medio da sinatura dixital.

Vantaxes. Diferenzas co visado físico.

As principais diferenzas e vantaxes do visado dixital son:

  • Desaparece o papel ata a impresión final definitiva. Aforro de custes na preparación de copias en papel previas ó visado.
  • Envío da información vía web, o que nos dá liberdade total de movemento.
  • Rexistro de entrada dos documentos automática. Servizo 24 horas.
  • Comunicación, seguimento e xestión económica, vía web.
  • Copia de seguridade automática, externa ao noso estudio.
  • Organización de todas as entregas, correccións e documentos.
  • Arquivo detallado de encargantes e colaboradores. Base de datos.
  • Autocontrol do procedemento, organización de expedientes/ documentos e autocorrección, consulta dos posibles motivos de retención.
  • Aforro de espacio de almacenaxe e arquivo.
  • Dispoñibilidade de copias visadas en todo momento sen necesidade de pasar polo Colexio.

Solicitar o visado dixital

Axuda online
Manuais e axuda
Instalable

[1] Notas:
Antes de proceder á instalación, é necesario descomprimir o contido do arquivo .zip a unha carpeta do seu disco duro.
En Windows XP, COAG Estudio require ter instalado previamente o Service Pack 3 do sistema operativo.
Se utilizas o antivirus "Avast", podes experimentar incidencias no funcionamento de COAGEstudio. Isto débese ao comportamento do antivirus na súa última actualización. Esta guía describe como establecer unha exclusión para COAGEstudio no "Avast"

© 2018 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal