Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Panel de servizos

  Colexiación

Suscrición de servizos

Servizos complementarios para o ano 2012.

Os precios refírense sempre á suscrición no período anual, dende o 1 de xaneiro ao 31 de decembro, non existindo prorrateo según a data de suscrición.

Formación (dcto.25% cursos) 30 euros
Concursos (CSCAE + asesoramento + concursos propios) 20 euros
Asesoramento técnico urbanístico 20 euros
Asesoramento xurídico (consultas) 30 euros
Publicacións (Obradoiro + 25% desconto en outras) 10 euros
Resumo de prensa 10 euros

A subscrición a totalidade dos servizos complementarios leva consigo unha bonificación do 50% no precio dos mesmos e ascende a 60,00 €.

Se desexa darse de alta nun servizo complementario, pode facelo accedendo a este enlace.

* Información sobre os servizos

* Información sobre colexiación anual e servizos complementarios

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal