Secretaría, colexiación e rexistro de sociedades

Rexistro de sociedades profesionais

Conforme ao previsto na Lei de Sociedades profesionais, o COAG dispón dun Rexistro de Sociedades Profesionais no se poden inscribir todas as sociedades profesionais de arquitectura con domicilio profesional en Galicia, sempre que algún dos seus socios profesionais estea colexiado no COAG.

Cotas de pertenza ao Rexistro

As cotas de pertenza ao Rexistro de Sociedades Profesionais vixentes no momento de solicitar a incorporación, poderanse consultar premendo no seguinte ENLACE.

Consultas

Os colexiados que desexen consultar o estado de tramitación da solicitude en relación coa súa sociedade profesional deberán realizalo a través da plataforma de consultas colexial, no seguinte ENLACE

© 2024 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal