Secretaría, colexiación e rexistro de sociedades

Colexiación

  • 1. Alta
    Para solicitar a alta como colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, será preciso remitir o correspondente formulario de solicitude á Secretaría colexial, acompañada dunha serie de documentación que variará en función das seguintes circunstancias do/s solicitante/s: - Dispoñer de título de arquitecto español ou estranxeiro - Estar ou ter estado colexiado noutro colexio de arquitectos de España - Ter estado colexiado no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Recoméndase que, para facilitar este trámite inicial, así como os trámites a realizar unha vez colexiado, en caso de que o solicitante non dispoña de firma dixital, proceda a solicitala á maior brevidade posible. A continuación, figuran os enlaces onde se poden consultar os trámites oportunos en cada caso, así como a documentación a aportar.
Cotas colexiais

As cotas de colexiación vixentes no momento de solicitar a incorporación, poderanse consultar premendo no seguinte enlace.

Consultas

En caso de ter calquera dúbida sobre o proceso de colexiación, poderanse realizar consultas na Secretaría colexial, chamando ao 981552400 ou remitindo un correo electrónico a: secretaria@colexiodearquitectos.org

Os colexiados que desexen consultar o estado de tramitación da súa solicitude deberán realizalo a través da plataforma de consultas colexial, no seguinte ENLACE

© 2020 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal