Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Panel de servizos

  Colexiación

Darse de baixa

Para solicitar a baixa no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, ben dunha persoa física ou dunha sociedade profesional, será preciso remitir unha solicitude por escrito á Secretaría colexial, acompañada dunha serie de documentación.

A continuación, figuran os enlaces onde se poden consultar os trámites oportunos en cada caso, así como a documentación necesaria para cursar a solicitude de baixa:

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal