Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Concurso de Proxectos

Elemento Identificativo Colexios da Xunta de Galicia

Acceso a todas as propostas presentadas (8) >>

Xurado e acta

  • Presidente: O Ilmo. Sr. Decano do COAG, Don Antonio Maroño Cal
  • Vogais:
    • O Sr. D. Cristobal Crespo González, arquitecto representante da Xunta de Goberno do COAG, conforme ao seu acordo da sesión 7/2016 de 26 de maio.
    • O Sr. D. Juan José Creus Andrade, desginado polos arquitectos inscritos como participantes no devandito concurso.
    • O Sr. D. Rogelio Carballo Solla, como representante designado pola Confederación galega de ANPAS de Centros públicos (CONFAPA).
  • Secretario: O Sr. Secretario da Xunta de Goberno do COAG, D. Jose Luis Sanmiguel Guerreiro, con voz pero sen voto.

Acta do Xurado

Outras convocatorias

Acceso ás candidaturas da edición XVI dos premios COAG

Acceso ás candidaturas da edición XV dos premios COAG