OTIS Gas Natural Cortizo Lledó Gómez Crespo Cristalería Ramos Aislux Blanco Quintas

[premiados]

Candidaturas presentadas por categoría

Arquitectura Novel4
Arquitecturas Efémeras5
Baixo Custo10
Deseño Urbano / Espazos Abertos21
Divulgación e Investigación7
Equipamentos14
Obras de Reforma e Interiorismo54
Proxecto Fin de Carreira2
Rehabilitación22
Vivenda19

Acceso aos premiados, finalistas e a todas as candidaturas presentadas >>

propostas presentadas en kml

Xurado e fallo

 • Presidente: O Ilmo. Sr. Decano do COAG
  • Don Antonio Maroño Cal
 • Vocais: Dúas arquitectas de recoñecido prestixio
  • Dona Inês da Silva Pimentel
  • Dona Guadalupe Piñera Manso
 • O Director da ETSA de A Coruña
  • Don Fernando Agrasar Quiroga
 • Responsable da Comisión de Concursos, Formación, Cultura e Comunicación
  • Don Cristóbal Crespo González
 • Secretario: Secretario da Xunta de Goberno, con voz pero sen voto.
  • Don Jose Luis Sanmiguel Guerreiro

Indícase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 1/2017 de 18 de xaneiro, acordou outorgar a D. Xosé Xavier Suances Pereiro, colexiado nº 54 do COAG, o premio COAG na categoría especial a toda a traxectoria profesional, en recoñecemento ao seu exercicio profesional e con motivo da súa dilatada experiencia como colexiado.

Acta do xurado

Entrega de premios

A entrega dos premios realizouse nun acto público o 17 de marzo, no Teatro Principal de Ourense. Pódese ver a gravación da gala de entrega no seguinte vídeo.

Outras edicións

Acceso ás candidaturas da edición XVI  |  Acceso ás candidaturas da edición XV

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal