Convocatoria para a mostra Nova Arquitectura Galega

Convocatoria para a selección de participantes na “Mostra Nova Arquitectura Galega”

O Colexio de Arquitectos de Galicia quere facer visible a alta capacidade de arquitectas e arquitectos de Galicia con menos de 40 anos. Somos conscientes de disparidade de actuacións, ubicacións e circunstancias que acompañan o inicio da actividade profesional polo que a Xunta de Goberno do COAG decidiu lanzar unha Convocatoria aberta para visilibilizar as accións, proxectos e intervencións mais relevantes elaborados en Galicia o por persoas nacidas en Galicia ainda que estén traballando fora.

Entre todos eles seleccionaranse un máximo de 30 proxectos/accións para ser expostos nun evento, pendiente de data, no que se fara unha homenaxe a quenes fundaron o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia hai agora 50 anos.

Conforme ao anterior, a Xunta de Goberno, na súa sesión 16/2023 de 11 de decembro, acordou a convocatoria dun proceso para a selección de participantes na “Mostra Nova Arquitectura Galega”.

Bases

As bases da convocatoria poden consultarse nos seguintes enlaces:

Presentación de candidaturas

Os proxectos / accións / intervencións presentaranse a través do seguinte enderezo:
presentación de candidaturas

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia