Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 34

Revista de arquitectura
Inverno 2009
Nº34 O Límite

Vari Caramés, Mar de fondo

007
O límite
Carlos Quintáns e Carlos Pita

012
Alegoría da fronateira e o límite
Luis Gil Pita

032
Jean Dubuffet. Les murs
Carlos Pita

038
Solano Benítez. Gabinete de arquitectura
La Plata 2005 (conferencia)
Casa Esmeraldina
Casa Abu & Font
Casa Fanego
Crónicas paralelas …de héroes contemporáneos
(cadáveres exquisitos 1)

Oficinas centrales Unilever
Edificio Alambra

Carta

090
Iannis Xenakis: A arquitectura do límite

Fernando Agrasar

100
Green Room, Temporary Pavillion

Gruppo A12

102
LAB, Kröller Müller Museum

Gruppo A12

106
Fina Europe: Service station

Samyn and Partners

110
Departamento de pescadores

Irisarri+Piñera

116
Cabalarizas en Atacama

Germán del Sol

122
Proyecto casa A

Marcela Correa, Smiljan Radic

174
Klas Anshelm

A viaxe de Anshelm

José Villacé

Galería de arte de Lund
Galería de arte de Malmö

164
Un muro en Klippan

Carlos Pita

178
State University Student Union

Paffard Keating-Clay

186
Centro residencial Olivetti

Gabetti Isola

190
Ambulatorio Las Minas

Oscar R. Tenreiro

196
Tulou de Fujian

Borja López Cotelo e Carlos Pita

200
Creus e Carrasco

Tecer rolos, tanzas e redes: patchinko

Pablo Gallego Picard

Paseo Marítimo, porto de Malpica
38 vivendas unifamiliares nun antigo serradoiro

34

Lonxa de Fisterra
Casa en Louro
Seis vivendas enlazadas

236
Hotel Aire de Bárdenas

Mónica Rivera y Emiliano López

242
Cine e vestidor na casa Andreu

Jaume Blancafort, Bet Capdeferro e Yássia Jiménez

246
Centro de Arte Contemporáneo

Franc Fernández, Carles Puig e Xavi Vancells

254
Nautilus
Cooperativa Uro1.org y Jorge Christie

258
Os lugares de Romualda e Man

Carlos PIta

266
Carta

Romualda

268
Romualda

Jeanne Chevalier

280
Fragmento de carta

Manfred Gnädinger, Man

282
Man

Carlos Pita

288
El caos organizado. Pensamientos de un eremita
(fragmentos)

Manfred Gnädinger, Man

302
Os límites

Manuel Gallego

308
Adecuación do entorno do faro de Fisterra

rvr arquitectos

314
Ampliación de cemiterio

Jorge Meijide Tomás e Fernando Martínez López

326
Concurso Matadero 2008

Arturo Franco

328
Silk Cafe

Atelier de Santos

334
Paco Gómez

Vari Caramés

350
A cidade das Rías

Juan Luis Dalda

364
Secaderos de congrio en Muxía

José Iglesias, Tono Mejuto e Carlos Pita


XUNTA DE GOBERNO COAG

D. Jorge Duarte Vázquez
Decano Presidente

D. José Antonio Vázquez Martín
Tesoureiro-Contador

D. Jorge Álvarez Rúa
Secretario

PRESIDENTES

D. Xosé Manuel López Mihura
Presidente Delegación de A Coruña

D. Xosé Manuel López Leira
Presidente Delegación de Ferrol

D. Raúl J. Veiga Lamelas
Presidente Delegación de Lugo

D. José Jaime Vázquez Iglesias
Presidente Delegación de Ourense

D. Manuel Abelleira Argibay
Presidente Delegación de Pontevedra

Dona Ana Dominguez Laiño

Presidenta Delegación de Santiago

D. Martin de Cominges Carvallo
Presidente Delegación de Vigo

VOGAIS

D. Pablo Noya Suárez
Vocal

D. Jorge Álvarez Rúa
Vocal

D. Miguel Carballido Pensado
Vocal

D. Fernando Martínez López
Vocal en representación da
Delegación de A Coruña

D. Carlos Pajares Campos
Vocal en representación da
Delegación de Vigo

CONSELLO EDITORIAL

Dirección

Carlos A. Pita Abad
Carlos Quintáns Eiras

Consello de redacción

David Barro
Vari Caramés
José Villacé

Edita

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Deseño e dirección de arte

Nuria Carballo
José Villacé

Imaxe Portada

Vari Caramés

Traducións
Traducións galego

Sofía Estévez

Outras traducións

Carlos Pita
José Villacé
Paola Obelleiro

AGRADECEMENTOS ESPECIAIS

Silvia Longueira
Fundación Luis Seoane A Coruña
Fundació Fotocolectania de Barcelona
Fundación Man de Camelle
Mercedes Martín
Sabela Mariñas
Jeanne Chevalier
Per Qvarström
Angel Castro
Juan Diz
Heredeiros de J.Castro
Paola Obelleiro
Borja López Cotelo
María Olmo Bejar
Nuria Prieto González

PARA CONTACTAR COA REDACCIÓN DA REVISTA PÓDESE ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A:

revistaobradoiro@gmail.com

O CONSELLO EDITORIAL DA REVISTA AGRADECE O ENVÍO DE TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN GRÁFICA OU ESCRITA QUE POIDA RESULTAR INTERESANTE PARA A SÚA PUBLICACIÓN, RESERVÁNDOSE A DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE A SÚA INCLUSIÓN OU NON NAS PÁXINAS DISTA REVISTA.
TODOS OS DEREITOS ESTÁN RESERVADOS.
NENGUNHA PARTE DISTA PUBLICACIÓN, INCLUIDO O DESEÑO DA CUBERTA E CAMISA, PODEN REPRODUCIRSE, ALMACENARSE OU TRANSMITIRSE DE NENGUNHA FORMA SEN A PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA POR PARTE DOS PROPIETARIOS DO COPYRIGHT.

© DESTA EDICIÓN
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA.
PRAZA DA QUINTANA, 3
15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

© DAS IMAXES E DOS TEXTOS:
OS SEUS RESPECTIVOS AUTORES

IMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA

IMPRENTA MUNDO S.L.

ISSN 0211-6065
DEPÓSITO LEGAL: C 1219-1983
MARZO 2012

Desecado del pantano dos Peares (Vari Caramés)


P.V.P.: 24,00 €

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal