Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 3I N D I C E
PAXS..
ENRIQUE ACUÑA FERNANDEZ
Vivienda unifamiliar............................................................. 3
JOSE MARIA ALONSO MONTERO
Vivienda unifamiliar en Mondoñedo......................................... 6
JOSE CARLOS ARROJO LOIS
Vivienda unifamiliar en A Barcia............................................. 8
ALBERTO BALTAR TOJO
Edificio para viviendas y locales comericales en Vigo................. 10
RAFAEL BALTAR E JOSE ANTONIO BARTOLOME
Viviendas de segunda residencia en Portosín........................... 12
MARIA JESUS BLANCO, FERNANDO BLANCO E
ROSARIO GUTIERREZ
Edificio de vivendas e locais comerciais, Orense....................... 14
JOSE I. DE CABO PASCUAL
Edificio de vivendas en Silleda ............................................. 16
XOSE MANUEL CASABELLA LOPEZ
Concurso de anteproxectos para casa consistorial de Fene........ 18
FERNANDO COPA E ROSARIO GUTIERREZ
Edificio de apartamentos en Manzaneda ................................ 20
LUIS A. CHAO, LUIS GARAIZABAL, JOSE E.
RODRIGUEZ PEÑA E JAVIER SUANCES
Vivendas de renda limitada en Ourense .................................. 22
XERARDO ESTEVEZ E PEDRO DE LLANO
Edificio de viviendas en Ribeira ............................................. 24
EMILIO FONSECA MORETON
Casa de vacacións, Orense ................................................. 26
SALVADOR FRAGA RIVAS
Vivienda unifamiliar ............................................................ 28
XOSE FC.º FREIRE CORZO
Casa Fernández Campos en Neda ......................................... 30
ALFREDO FREIXEDO, IAGO SEARA E LUIS PEREZ
DE JUAN
Vivenda en Barciela-Oroso ..................................................
CELESTINO GARCIA BRAÑA, JUAN J. GUIRADO E
GONZALO DE PEDRO
Vivienda unifamiliar en Pontevedra.........................................
JAIME GARRIDO RODRIQUEZ
Complexo parroquial dos PP. Capuchinos en Vigo.......................
JOSE MARIA IGLESIAS ATOCHA
Edificio de vivendas en Santiago............................................
ARTURO LOPEZ DE LA OSA JIMENEZ
36 viviendas de protección oficial en Fene...............................
XOSE LOIS MARTINEZ SUAREZ
Casa Regueira en Lorbé........................................................
JOSE LUIS MASSO CALZADO
Vivienda unifamiliar en Cedeira...............................................
JULIAN MORENAS E DANIEL NOGUERA
Vivenda unifamiliar en Teo....................................................
FELIPE PEÑA, IGNACIO UGALDE, FRANCISCO J.
CORAZON E CARLOS SANCHEZ CASAS
Cementerio municipal de Fene...............................................
ANTONIO DE LA PEÑA E JOSE F. RODRIGUEZ
TORRES
Edificio de vivendas en Pontevedra........................................
TOMAS PEREZ-LORENTE E FRANCISCO YAÑEZ
Vivendas e locais comerciais en Vigo......................................
CESAR PORTELA E XOSE HERMO
Vivenda unifamiliar, Pontevedra.............................................
RAMON RIVERA LOPEZ
Edificio para vivendas e locais comerciais en Ferrol....................
GABRIEL SANTOS ZAS
Edificio para apartamentos e centro comercial en Vigo...............

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal