Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 27I N D I C E
EDITORIAL......................................................................... 2

MONOGRAFIA: ARQUITECTURA SANITARIA
Manuel Gallego. A emoción do tempo
Manuel Rivas ......................................................................
4
Edificios para institutos de investigación, Campus Sur
Manuel Gallego Jorreto ......................................................
6
A saúde dos homes infames
Fernando Casqueiro ...........................................................
16
Centro de Saúde de Viveiro
Manuel Gallego Jorreto ......................................................
24
Centro de Saúde de Elviña
Alberto Noguerol e Pilar Diez .............................................
32
Centro de Saúde de Vigo
Alfonso Penela ...................................................................
40
Centro de Saúde de Perillo
Carlos A. Pita Abad ............................................................
46
Centro de Saúde Calo-Teo
Francisco J. Rivas Barros e
Xosé M. Rosales Noves .......................................................
50
Centro de Saúde de Xunqueira de Espadañedo
Alfredo Freixedo Alemparte ...............................................
56
Centro de Saúde de Monteporreiro
Gabriel Santos Zas .............................................................
60
Centro de Saúde do Castrillón
Antonio Amado Lorenzo .....................................................
64
Centro de Saúde de Vilalba
Carlos E. Meijide Calvo e
Francisco J. Vidal Pérez .....................................................
68
Hospital Comarcal Virgen da Xunqueira en Cee
Jacobo Rodríguez-Losada Allende .....................................
76
Hospital de Oza
Albert Pineda e Adrés Reboredo ........................................
80
Facultade de Ciencias da Saúde
Manuel de las Casas ...........................................................
88
Entrevista con Álvaro Siza
Carlos G. Seoane ...............................................................
96
Complexo Paroquial do Marco de Canavezes
Álvaro Siza .........................................................................
106
O poboado industrial das minas de Fontao
Xosé Lois Martínez Súarez .................................................
118
CONCURSOS 130
NOVAS
IV Premio de Arquitectura Julio Galán Carbajal ........................ 148
RESENCIÓNS 154

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal