Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 26I N D I C E
PAXS.
EDITORIAL.................................................................................... 2
MONOGRAFIA: CIDADE E PROXECTO
A economía do tempo.
Manuel Rivas..........................................................................

4
Utopía e contrautopía en Vicente Risco.
Xosé Mª de Castro Erroteta......................................................
5
"Historia" e "Proxecto" nas políticas de recuperación do
centro histórico de Barcelona.
Antonio Pizza..........................................................................
8
A revisión do Plan de Ordenación Urbana da Coruña.
Xosé Lois Martínez Suárez.
......................................................
14
"La Ciudadela" Centro Cultural e Recreacional.
Farruco Sesto.........................................................................
20
A Farruco Sesto.
César Portela Fernández-Jardón..............................................
22
Antecedentes teóricos e prácticos que fixeron posible o
plan especial de Allariz.
César Portela Fernández-Jardón..............................................
27
Oficina municipal de rehabilitación do casco histórico
de Allariz.
Memoria resumen dun ano de actividade........................................
29
Allariz: A rehabilitación arquitectónica como motivo de
desenvolvemento económico.
Anxo M. Quintana González......................................................
35
Allariz: Un proxecto de futuro.
César Portela Fernández-Jardón..............................................
36
Recuperación Plan Especial de protección e reforma interior
do casco histórico de Noia.
Mª Carmen Abeijón.................................................................
54
Plan Especial de protección e reforma interior do casco
histórico de Noia.
José González-Cebrián Tello.....................................................
55
A conservación dunha cidade patrimonio da humanidade.
Xerardo Estévez Fernández.....................................................
66
A rehabilitación da cidade histórica de Santiago.
Javier Ramos, Angel Panero e Idoia Camiruaga..........................
67
Acondicionamento das ribeiras do río Sarela.
X. Luis Pérez Franco................................................................
78
Ordenamento da Avenida Xoán XXIII.
Albert Viaplana.......................................................................
82
Seceda e Froxán, O Caurel: Actuacións para a súa posta
en valor.
Manuel Mª Chaín Pérez e Xan Manuel Doce Porto.......................
92
Os proxectos e intervencións en Seceda e Froxán.
Iago Seara.............................................................................
100
Igresa de San Eufrasio do Incio: Restauración e intervención
no seu entorno.
Santiago Catalán Tobía............................................................
102
RESEÑA
Oficina Municipal de turismo e servicios sociais.
Guillermo Bertólez Cué e Anna Martínez Durán...........................
110
Vivenda unifamiliar de protección oficial.
Cándido López e María Carreiro................................................
114
Ampliación da Clínica "N. S. de Fátima".
León López de la Osa González.................................................
116
Pavillón de feiras e exposicións.
Juan Tejedor e Julio Otero........................................................
124
Centro Socio-Cultural.
Xesús Bouza Fernández ..........................................................
130
Parque comarcal de Bombeiros.
Javier Fdez. Fuertes e Santiago Tarrío......................................
134
Edificio para departamentos da escola de Arquitectura
Fermín Bescansa, Javier Estévez e Santiago Tarrío...........................
136
Reforma edificio Caixa Galicia.
José Antonio Franco Taboada...................................................
138
OPINIÓN
C. G. A. C. e as súas monstruosas transformacións.
Xan Casabella López e Carlos G. Seoane...................................
140
Centro de exposición permanente de recursos comarcais da
Terra de Lemos.
Jaime Rodríguez Abilleira e José Luis Gahona Fraga...................
142
CONCURSOS.................................................................................. 144
NOVAS
VII Premio COAG de Arquitectura
Acta do fallo do xurado .............................................................
155
Homenaxe a Alejandro de la Sota.
J. M. Gallego Jorreto ..............................................................
163
Estudiar de la Sota.
Fernando Casqueiro Barreiro..................................................
164
RECENSIÓNS................................................................................. 174

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal