Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 25


I N D I C E
PAXS.
Editorial................................................................................. 2
MONOGRAFÍA: OPERA PRIMA
Teoría da araña de auga
Manuel Rivas ........................................................................ 4
Buscando a Godot.
Paco Pestana ........................................................................ 5
Arquitectos novos, clientes novos, casas novas...
Placido Lizancos Mora ........................................................... 6
Os arquitectos novos
Andrés Fernandes-Albalat Lois ............................................... 10
Carta ós arquitectos de mañá
Richard Neutra ...................................................................... 11
Vivenda unifamiliar
Xosé Manuel Rosales Noves ................................................... 14
Vivenda unifamiliar
Gonzalo Cano Pintos .............................................................. 20
Vivenda unifamiliar
Carlos Quintáns Eiras, Cristobal Crespo González .................... 26
Vivenda unifamiliar
José Ventura Real ................................................................. 32
Vivenda unifamiliar
Jorge Salvador Fernández ..................................................... 36
Vivenda unifamiliar
José Bernardo Távora ........................................................... 40
Vivenda unifamiliar
J.M. Búa Gil, X. A. Franco Rabuñal, V. Pintos Santiago .. 46
Casa Rego
Xan Casabella López ............................................................. 50
Pequena vivenda para fin de semana
Enrique Seoane Prado ........................................................... 54
Vivenda unifamiliar
Xosé M. Vázquez Rodríguez ................................................... 58
Vivenda unifamiliar illada
Guiseppe Agata Giannocari, Sonia Facchin .............................. 60
Edificio de vivendas e locais comerciais
Jesús Irisarri Castro, Guadalupe Piñeira Manso ....................... 64
Edificio de vivendas de protección oficial
Cándido López, María Carreiro ............................................... 70
Centro social de día para a Cruz Vermella
Ignacio Alonso Velasco, José Manuel Alonso Velasco,
Ricardo Beltran Pedreira, Javier Alvarez Pablos ....................... 74
Reforma de local comercial
Mario di Felice Vázquez, Carlos di Felice Vázquez .................... 76
Establecemento para servicios infográficos
Xosé Ramón Estévez Rodríguez ............................................. 82
Edificio de oficinas
Carlos M. Muñoz Fontenla, Luis W. Muñoz Fontenla .................. 84
Centro de rehabilitación e edificio administrativo
Tomás López Lamas, Francisco Otero Méndez ......................... 88
Xoiería Cortizo
Fernando Agrasar Quiroga ..................................................... 92
Centro de educación primaria e infantil
Xesús Álvarez Flórez ............................................................. 94
Centro para xuntanzas veciñais
Manuel E. López Vázquez, Manuel Pena Rodríguez ................... 98
Casa da Cultura
Pedro R. Iglesias Pereira, Joaquín Fernández Madrid ................ 100
Pavillón para exposicións permanentes
José Luis Basanta Cillero, Angel Francisco Velando
Rodríguez ............................................................................. 104
Duas actuacións de "O Cerne da Deboura" ................................ 108
Escaleiras urbanas e bolsa de traballo
Salvador Fraga Rivas ............................................................ 110
Acondicionamento de vivenda para escola-taller
Jaime Rodríguez Abilleira, José Manuel Peña Serna .................. 114
Nova sede da secção regional do norte da associação de
Arquitectos Portuguéses
Maria Helena Rente, José Carlos Portugal, Tiago Falcão 118
Nova sé da delegación do COAG en Lugo
Mercé Berengué, Miguel Roldán Andrade, José Ignacio
López de Rego, Alberte González Rodríguez ............................ 124
A orixe urbanistica na cidade da Coruña (II)
Xosé Lois Martínez Súarez ..................................................... 128
CONCURSOS .............................................................................. 138

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal