Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 24


I N D I C E
PAXS.
Editorial............................................................................... 2
MONOGRAFÍA: EQUIPAMENTOS
Concerning the imperial Hotel. A propósito
dun texto de Sillivan.
Fernando Agrasar Quiroga ................................................... 5
Arquitectura institucional, cidade e identidade nacional.
Os casos de CHandigarh e New Delhi.
Plácido Lizancos Mora ......................................................... 14
Domus, Museo interactivo do home
Arata Isozaki, César Portela ................................................ 22
Linguaxe espacial, linguaxe constructiva
César Portela Fernández-Jardón .......................................... 42
Sobre a Domus
Iago Bonet ......................................................................... 44
A revolución doméstica
Manuel Rivas ...................................................................... 46
Domus, "A casa do home"
Xurxo Souto ....................................................................... 47
Singularizar o tempo
Jesús Irisarri Castro ............................................................ 48
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia
Alberto Noguerol, Pilar Díez .................................................. 52
Sé da Dirección Xeral de Seguridade e da Policia
Autonómica
Joaquín Fernández Madrid, Pedro R. Iglesias Pereira. 74
Museo Provincial de Belas Artes (2)
José Manuel Gallego Jorreto ................................................. 80
Reforma de edificio para oficina do INEM
Jesús Irisarri Castro, Guadalupe Piñeira Manso ...................... 88
Albergue de peregrinos e acondicionamento do seu
entorno
Celestino García Braña, Gonzalo de Pedro Quijano,
Francisco Javier Reboredo Chaves ........................................ 96
Reforma e ampliación dunha vivenda de uso agrícola
Fernando Blanco Guerra ...................................................... 100
Edificio para o S.A.P.E da Universidade da Coruña
Xosé Manuel Casabella López .............................................. 108
Edificio para centro de Supercomputación
Gabriel Santos Zas .............................................................. 114
O centro de Supercomputación de Galica
Juan Casares Long .............................................................. 119
Centro de asistencia primaria
Fernando Casqueiro Barreiro, Javier Vizcaino Monti,
Julio Barallobre Sanmartin, José Carlos Sánchez Prieto 120
A orixe da urbanistica na cidade da Coruña (I)
Xosé Lois Martínez Suárez ................................................... 126
RESEÑA
Nova sé da delegación do COAG en Ourense
Guillermo Bértolez Cué, Anna Martínez Durán ........................ 130
NOVAS
VI Premio COAG de Arquitectura
Acta do fallo do xurado .......................................................... 134
RECENSIÓNS
Libros recibidos ..................................................................... 136
CONCURSOS
Concurso de deseño mobiliario urbano para a cidade
de Lugo ............................................................................... 138
Concurso de anteproxectos de adaptación e mellora
do Camping das Illas Cies ........................................................ 140
Concurso de ideas para a construcción dun edificio
Socio-Cultural en Padrons-Ponteareas ....................................... 142
Concurso de anteproxectos para centro de medio
ambente no casco vello en Vigo ............................................... 144
Concurso de ideas para a ordenación dun espacio
publico en Lugo ..................................................................... 146
Concurso de anteproxectos para a ampliación das
instalacións do parque de verán do Liceo-Casino de
Pontevedra .......................................................................... 148
Concurso de anteproxectos para a construcción do
centro universitario de Ciencias da Saude da
Universidade da Coruña no complexo hospitalario de
Oza ..................................................................................... 150
Concurso de anteproxectos para a ordenación das
marxes do rio Cabe ó seu paso por Monforte ............................... 152
FE DE ERROS
Sobre o Museo de Pobo Galego ................................................. 156

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal