Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 23


I N D I C E
PAXS.
Editorial............................................................................... 2
MONOGRAFÍA: MUSEOS
O Museo e o Zoo ........................................................... 4
Manolo Rivas
Solidez / Levidade: Unha proposta .................................... 6
Antón Baamonde
Hipóteses sobre o desenvolvemento da tipoloxía
do museo
Helen Searing .............................................................. 8
Os Museos de Arte Contemporánea: O Museo
razonable
Josep María Montaner .................................................. 12
Apuntes dos comenzos do Museo do Pobo Galego
Andrés Fernández-Albalat Lois ..................................... 16
Nacemento do Museo do Pobo Galego
Rafael Baltar Tojo ........................................................ 17
Álvaro Siza e o Centro Galego de Arte Contemporánea
de Santiago de Compostela
Xan Casabella López .................................................... 22
Centro Galego de Arte Contemporánea
Álvaro Siza .................................................................. 26
Parque de San Domingos de Bonaval
Álvaro Siza e Isabel Aguirre .......................................... 50
Fundación Eugenio Granell
Álvaro Siza .................................................................. 53
Álvaro Siza, as pernas do ciclista
Entrevista, por Margarita Ledo Andión ............................. 60
Rehabilitación dos Muiños de Maré do Pozo
de Cachón
Jesús Anaya e Pilar Volpini ........................................... 64
Fundación e Casa da Cultura "Neira Vilas"
César Portela Fernández-Jardón ................................... 78
A Casa Lusguía de Neira Vilas, obra de César
Portela
Isaac Díaz Pardo .......................................................... 84
Estamos en Gres
Xosé Neira Vilas .......................................................... 85
Pavillón de Usos Múltiples Toga-Mura
César Portela Fernández-Jardón ................................... 86
RESEÑA
Nova Sé da Delegación do COAG en Vigo
Antonio Davila, César Jiménez, Luis Meijide
e Jesús Cordeiro ........................................................... 114
Nova Sé da Delegación do COAG na Coruña
Carlos Quintáns, Cristobal Crespo e Antonio
Raya ............................................................................ 118
NOVAS
Galardón europeo para as actuacións arquitectónicas e
urbanísticas de Allariz
César Portela e Consultora Galega ................................ 124
Arquitectos galegos galardonados en San Sebastián
Juan Tejedor e Julio Otero ............................................ 126
Unha nova ameaza contra a Facultade de Arquitectura
do Porto.
Jacinto Rodrigues ........................................................ 126
RECENSIÓNS
Árbores na cidade
Carlos Almuíña ............................................................ 127
Unha intrincada madeixa finisecular
Roberto Segre ............................................................. 128
Remodelación da Praza de Galicia e arredores.
Pontevedra
José Martínez Sarandeses ............................................ 130
Planeamento urbanístico e Patrimonio Arqueolóxico
en Galicia
Xulio Carballo Arceo ..................................................... 132
CONCURSOS
Concurso de anteproxecto para a construcción dun
Centro
Cívico no Parque Europa da Coruña ................................... 136
Concurso de proxectos básicos para a construcción
do Recinto
Ferial de Ourense ........................................................... 138
Concurso restrinxido:
Concurso Urbano e Borde Portuario da cidade de Vigo............ 140

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal