Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 22


I N D I C E
PAXS.
Editorial.............................................................................. 2
Indice ................................................................................ 3
CONCURSOS
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples en Lugo .............. 4
Facultade de Dereito na Coruña .......................................... 5
Sé da delegación do COAG na Coruña .................................. 10
NOVAS
Pavillón da Delegación en Pontevedra do COAG
na CONSTRUGAL
Recuna e Díaz Chao .......................................................... 12
LIBROS RECIBIDOS ................................................................ 12
VISIÓNS
O hábitat de Richard Neutra: Fragmentos terrenais
do paraíso
Roberto Segre ................................................................ 16
Unha casa en Lugo
Manuel Freire Tellado ..................................................... 64
Conversa con Aldo Rossi e César Portela.
Sobre o futuro Museo do Mar de Galicia ................................ 66
O viaxeiro e a ponte
Francisco López ............................................................. 72
A arte na arquitectura de Álvaro Siza
A. Jacinto Rodrigues ....................................................... 110
MONOGRAFIA: Tradición e modernidade
Pazo da Mercé. Neda
Alfredo Alcalá Navarro .................................................... 24
Vivenda unifamiliar. Corrubedo
Iago Seara Morales ........................................................ 34
Vivenda unifamiliar. Bai~ao
José Luis Carvalho Gomes .............................................. 40
Sé dos Servicios Centrais e Restaurante do Porto
Deportivo. Xixó
Nanclares, Menéndez, Ruiz e G. Moriyón ........................... 44
Rehabilitación do Teatro Principal. Ortigueira
Baltar, Bartolomé e Almuíña ........................................... 52
Actuacións na Estación Marítima. Vigo
León López de la Osa ...................................................... 56
Vivenda unifamiliar. Lugo
Javier Carvajal Ferrer ..................................................... 60
Ponte Azuma. Shimminato. Xapón
César Portela Fernández-Jardón ..................................... 74
Centro Rexional de Explotación da Rede Eléctrica.
A Coruña
Andrés Perea Ortega ...................................................... 78
Edificio de Oficinas para Tres Cantos, S.A.
Tres Cantos. Madrid
Andrés Perea Ortega ......................................................... 88
Facultade de Arquitectura. Porto
Álvaro Siza Vieira ........................................................... 94
Centro de Saúde. Cambados
Alfonso Penela Fernández ............................................... 112
RESEÑA
Centro de Seguridade e Hixiene no Traballo. A Coruña
Riveiro e De la Peña ........................................................ 124
Facultade de Enxeñería de Camiños. A Coruña
Fernández-Gago, F. Caridad e E. Caridad ......................... 126
Facultade de Informática. A Coruña
Tejedor, Otero et alli ...................................................... 128
Instituto de BUP. Becerreá
Eduardo Herráez Fernández ............................................ 130
Vivenda unifamiliar e estudio profesional. Mera
Isabel Aguirre e García Braña .......................................... 132
Laboratorio Mineralóxico. A Coruña
Gabriel Santos Zas ......................................................... 134

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal