Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 21


I N D I C E
PAXS.
Editorial............................................................................. 2
Indice ............................................................................... 3
Libros recibidos. Fe de erros................................................... 4
Novas ............................................................................... 5
CONCURSOS
Sé do Motealegre Club de Golf. Ourense .............................. 10
Parque Ofimático. A Coruña ............................................... 14
Parque Ofimático. Vigo ..................................................... 18
MONOGRAFÍA: A pedra II
Carta de Galicia
François Pougheol ......................................................... 24
Colexio dos Milagres. Baños de Molgas
Luis Lahorga ................................................................. 46
Casa Ferro. Ponteareas
Xosé Bar Boo ................................................................ 58
Casa parroquial. Carril
Joaquín Fernández Madrid ............................................. 62
Casa Mortágua. Vila da Feira
Manuel Correia Fernandes ............................................. 66
Vivenda unifamiliar de vacacións. Samil
Cordeiro, Dávila, Jiménez e Meijide ................................ 72
Hotel Milano. A Estrada
Gregotti International .................................................... 76
Vivendas en ringleira. Mera
González Gil e Mosquera Lorenzo .................................... 86
VISIÓNS
O Conxunto Histórico de Combarro. A legalidade da
protección e a realidade da expoliación
Rafael Vallejo Pousada .................................................. 90
Unha cidade de pedra: O casco histórico de Pontevedra
Xosé González-Cebrián Tello .......................................... 96
A poética da pedra na escultura
Pilar Corredoira ............................................................. 100
Conversa con Rafael Baltar
Xosé Manuel Casabella .................................................. 102
PREMIOS COAG 1991............................................................. 104
Rehabilitación de Fábrica de Curtidos no Carme de
Abaixo. Santiago
Xosé Luis Pereiro Alonso
Rehabilitación da Sé do Colexio Médido. Pontevedra
Gracía Braña, Gonzalo de Pedro e Abilleira
Vivenda unifamiliar de vacacións. Canido
Cordeiro, Dávila, Jiménez e Meijide
Praza no Polígono de Fingoi. Lugo
Santiago Catalán Tobía
Centro de saúde. Arteixo
Gabriel Santo Zas

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal