Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 20


I N D I C E
PAXS.
Editorial.................................................................................. 2
Indice ..................................................................................... 3
Libros recibidos ........................................................................ 4
Novas ..................................................................................... 5
CONCURSOS E PREMIOS
Nova Casa Consistorial. Lugo .................................................. 6
Nova Sé Colexial. Lugo .......................................................... 10
Facultade de Informática. A Coruña ......................................... 14
ETS de Enxeñeiros de Camiños. A Coruña .................................. 18
Pazo de Congresos e Auditorio. Pontevedra ............................... 22
Premio Nacional ISOVER. Primeiro Premio. PFC de Javier
Franco Rabuñal .................................................................... 24
VISIÓNS
Arxiña mariña guichi a guichi ate que anisque a usla na raula
Francisco Leiro .................................................................. 28
Fotografías
José V. Caruncho ............................................................... 30
Tino Martínez ..................................................................... 31
Vari Caramés ..................................................................... 32
Xurxo Lobato ..................................................................... 33
MONOGRAFIA: A pedra I
As casas de pedra de César Portela
Seis variacións dunha idea
Yago Bonet Correa ............................................................. 35
Casa Arturo Estévez. Salcedo ................................................. 37
Casa Pías. Montouto ............................................................. 39
Casa Luis Rei. Mourente ......................................................... 41
Casa Pino. Vilaxoán ............................................................... 43
Casa Ferradás. Seixo ............................................................ 44
Fundación e Casa da Cultura "Neira Vilas" .................................. 45
César Portela
Escola de Formación Pesqueira. Illa de Arousa
Pascuala Campos de Michelena ........................................... 46
Reforma de accesos a Sala de Bingo. A Coruña
Jacobo Rodríguez Losada .................................................... 50
Edificio de Servicios para a Autopista A-9
Álvaro Fernández Carballada .............................................. 54
Casa en Mes~ao Frío. Penafiel
Jo~ao Alvaro Rocha ............................................................ 60
Vivenda unifamiliar. O Grove
Fernando Blanco Guerra ..................................................... 68
Edificio docente. Económicas e empresariais.
Universidade de Vigo
Alfonso Penela Fernández ................................................... 76
A alteración do granito nos monumentos
Benita Silva Hermo ............................................................. 94
Traducción castellana

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal