Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 2


I N D I C E
PAXS.
El poblamiento rural gallego en la Edad Media
María del Carmen Pallares Méndez................................................ 3
Proyectos presentados al concurso del XIII Congreso
Mundial de la U.I.A.
Alumnos de 3 er . curso de la ETSA de A Coruña............................... 15
A destrución do centro histórico de A Coruña: a apertura
da rúa Panaderas - San Nicolás
Xosé Lois Martínez Suárez...................... ................................... 39
De compostela a Contemporánea, ou o que vai de Santiago
76 a Sevilla 78. Crónica do 2.º SIAC
Carlos Almuíña Díaz................................................................... 53
Arquitectura galega contemporánea: Plan Parcial del Castillo
de San Sebastián y proyecto de Palacio Municipal de Vigo..............
60
Noticias de libros...................................................................... 77

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal