Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 19


I N D I C E
PAXS.
Editorial...................................................................................... 2
Indice ........................................................................................ 3
NOVAS
Premio Julio Galán ..................................................................... 5
Stand COAG. Construgal ............................................................ 13
CONCURSOS
Stand COAG. Vigo .................................................................... 14
Monte Costa. Culleredo ............................................................. 15
Torre de Celas. Culleredo ........................................................... 16
Os Muiños do Burgo. Culleredo .................................................... 18
Ordenación río Nervión. Llodio. Alava ............................................ 19
Nova Casa Consistorial. Lugo ...................................................... 20
Ordenación das ribeiras do río Miño. Lugo ...................................... 21
Ordenación das ribeiras do río Miño. Ourense ................................. 22
Nova sé de "Vinoselección". Madrid .............................................. 24
Remodelación da Praza do Convento. Pontedeume .......................... 26
Europán 2. Grecia. Ferrol. Valencia .............................................. 28
MONOGRAFIA
A casa e o estudio de Frank Lloyd Wright
en Oak Park. Chicago
Rafael Baltar .......................................................................... 34
A sé do COAG na Casa da Conga. Santiago de Compostela
José M. Sanz, Eduardo Castellano, Luis Cepeda ........................ 38
Exercicios de Arquitectura
Carlos Almuiña ....................................................................... 44
A CASA DO ARQUITECTO
Fernando Blanco. Moldes.......................................................... 50
Basilio Bas. Xeve .................................................................... 54
Pedro de Llano. Brión .............................................................. 61
Enrique Barreiro. Pontevedra .................................................... 62
Fernando Baeza. Sanxenxo ...................................................... 66
Manuel Gallego. Ribeira ............................................................ 69
Manuel Gallego. Oleiros ........................................................... 71
Andrés Reboredo. Oleiros ......................................................... 74
Teresa Táboas. Poio ................................................................ 78
Santos Zas. Vigo ..................................................................... 82
Carlos Meijide. San Cosme de Barreiros ....................................... 85
Carlos Meijide. Oleiros ............................................................. 91
Andrés Fernández Albalat. Bergondo ......................................... 94
Mercés Vieira. S. Roma~o do Coronado. Portugal ....................... 100
Oscar Tenreiro. Caracas. Venezuela ........................................... 106
Celestino García Braña. Pontevedra .......................................... 110
José Mantiñán. A Coruña ......................................................... 114
Luis Sáez. Vigo ....................................................................... 116
Francisco Freire Corzo. Oleiros ................................................. 118
Francisca Lage de la Fuente, José I. López de Rego. Lugo........... 124
ESTUDIO DE ARQUITECTURA
Alfredo Freixedo. Ourense ....................................................... 126
ARTIGOS
De Uxío Santos a Siza Vieira. Crónica de un tempo que pasa
Arturo Franco Taboada ........................................................... 129
OBRAS
Pavillón Polideportivo Colexio M. Peleteiro. Santiago
Rafael Baltar, José A. Bartolomé, Carlos Almuiña ...................... 132

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal