Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 18


I N D I C E
PAXS.
Editorial.................................................................................... 2
Indice ...................................................................................... 3
NOVAS
Pavillón de Galicia na Expo 92
José A. Franco Taboada ...................................................... 4
Outras novas
Nova Sala Polivalente do COAG. A Coruña
Pedro Iglesias, J. L. López Cousillas ..................................... 8
CONCURSOS
Ordenación do litoral da Cidade Alta. A Coruña ........................... 12
Vivendas para marxinados ...................................................... 16
V.P.O. en Labañou. A Coruña .................................................. 18
Remodelación dos Xardíns de Noriega Varela. Viveiro ................... 22
Ordenación da Praza de Barcelos. Pontevedra ............................ 23
RESEÑA
Parque en Santa Cristina. Oleiros ............................................. 24
P.E.R.I en Orillamar. A Coruña ................................................. 25
VISIONS
Sobre as cidades ou "Cómo amar o desarraigo?
Antón Baamonde ............................................................... 27
Lugo de amor e desamor
Lois Diéguez ...................................................................... 28
Sob o ceo
Manuel Rivas ..................................................................... 29
Ourense: hai cidades como mulleres e ó revés
Manuel Guede .................................................................... 30
Mecánica popular: "Das Kapital" Artefacto e funcións
Suso de Toro ...................................................................... 31
MONOGRAFIA
Vigo, política urbanística na etapa democrática do centro
histórico.
Xaime Garrido .................................................................... 32
Entrevista a Xosé González-Cebrián Tello .................................. 36
Actuacións do planeamento sobre dúas vilas mariñeiras:
Malpica e Póboa
Xosé-Glez.-Cebrián Tello ..................................................... 42
Planeamento urbanístico da Universidade de A Coruña
Xosé-Glez.-Cebrián Tello ..................................................... 46
A Residencia de Estudiantes: Un embrión no ensanchameto
de Santiago
Pablo Costa ........................................................................ 48
Plan Especial de Ribadavia
Marián Leboreiro ................................................................ 52
Baiona, o urbanismo da democracia
Xaime Garrido .................................................................... 54
Paseo marítimo de Baiona
S. Fraga, F. García-Quijada, M. Portolés, L. Vila ..................... 60
Problemas de definición dos Paseos Marítimos
Carlos Nárdiz ..................................................................... 64
Guimara~es. Intervenç~oes no centro histórico
Alexandra Gesta ................................................................. 68
Dois edificios no centro histórico de Guimar~aes
Antonio Gradim .................................................................. 74
Reforma da Praza Maior. Lugo
Santiago Catalán e Cristina L. Eimil ...................................... 78
Praza da Soedade. Lugo
J. Arias, S. Catalán, E. Herráez ............................................ 82
Crítica á metodoloxía de ordenación do territorio
Carlos Vales ...................................................................... 86
Estudio básico para a rehabilitación de Piornedo
Pedro de Llano ................................................................... 88
Estudio básico para a rehabilitación do Monte de Santa
Tegra
César Portela ..................................................................... 94
Plan especial para a Illa de San Simón
César Portela e Xosé Bar Bóo .............................................. 98
Actuacións urbanísticas no Polígono das Cascas. Betanzos
Segunda fase.
J. Vizcaíno, F. Casqueiro ..................................................... 104
Terceira fase
A. Dávila, J. Cordeiro, C. Jiménez, L. Meijide.......................... 112
176 vivenda e urbanización no Polígono de Vite. Santiago
Manuel Gallego Jorreto ....................................................... 114
Vivendas e equipamentos en Montecelo. Paderne
Manuel Gallego Jorreto ....................................................... 118
Edificio do Banco Borges e Irma~o. Braga
José Gigante ...................................................................... 122
Nova Iorque: A forza da seducción

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal