Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 17


I N D I C E
PAXS.
Editorial.............................................................................. 2
Indice ................................................................................. 3
Novas ................................................................................. 4
Concursos ........................................................................... 7
Reseña de arquitectura .......................................................... 13
O arquitecto Manuel Gómez Román
Xaime Garrido Rodríguez ..................................................... 18
Lembranza do arquitecto Pedro Alonso (fallec. abril 1990)
M. Curty ............................................................................. 22
Fernando Moreno Barberá
l Escola de Mestría ............................................................ 25
l Escola de Maxisterio ........................................................ 27
Miguel Fisac
l Igrexa de Santa Cruz ....................................................... 28
l Edificio para o Colexio Santa María do Mar ........................... 32
l C.S.I.C ......................................................................... 33
A Universidade Laboral da Coruña no contexto das UU.LL.
Xan Casabella López ........................................................... 34
Universidade Laboral da Coruña
José López Zanón. Luis Laorga Gutiérrez ............................... 36
Edificio da Subestación Encoro de Belesar
Juan Castañón de Mena ....................................................... 48
A Vivenda do Movemento Moderno
Manuel de la Iglesia ............................................................ 52
Andrés Fernández-Albalat Lois. Arquitecto
l A Arquitectura de Fernández-Albalat
Miguel González Garcés (fallecido) ................................... 60
l Edificio Fábrica Coca Cola ................................................. 66
l Edificio de Servicios da Caixa Galicia ................................... 72
l Ampliación do Edificio de Servicios da Caixa Galicia ................ 78
Xosé Bar Bóo. Arquitecto ........................................................ 94
l Reflexións sobre a construcción con pedra natural
l Xosé Bar Bóo ............................................................... 95
l Edificio de Xulgados na Coruña .......................................... 104
l Cadeira X.A.C. ............................................................... 119
l Diferentes deseños de móbeis ........................................... 120
Premios COAG de Arquitectura 1989
l Accésit: Ordeación do entorno da igrexa de Meira
Santiago Catalán Tobía ................................................ 122
l 1.º Premio: Casas para a familia Domínguez
Iago Seara Morales. Alfredo Freixedo Alemparte . 123
Central Telefónica de Riotinto (ampliaça?o)
José Gigante ....................................................................... 126
Capela fúnebre. Cemiterio de San Clemente
Jo?ao Álvaro Rocha ............................................................. 130
Hotel en Sanxenxo
César Jiménez. Antonio Dávila. Luis Meijide .......................... 136
Panorama da Arquitectura asturiana
José Ramón Alonso Pereiro .................................................. 140
A Praza da Estación de Vigo
Felipe Peña Pereda ............................................................. 146
Apuntamentos varios en verbo das orixes históricas da
Francmasonería especulativa ou moderna
Alberto Valín ....................................................................... 148
Traducción castelá ................................................................ 150

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal