Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 16


I N D I C E
PAXS.
Editorial........................................................................................ 2
Indice ........................................................................................... 3
Noticias ........................................................................................ 4
Reseña de Arquitectura.................................................................... 6
Concursos ..................................................................................... 8
Institucións, arquitectos e arquitectura
Pedro de Llano Cabado ................................................................. 16
Parlamento de Galicia. Santiago de Compostela
Andrés Reboredo Santos ............................................................... 18
Pazo de Congresos. Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela.
Julio Cano Lasso e Diego Cano Pinto .............................................. 32
Casa da Cultura. Chantada
Manual Gallego Jorreto ................................................................. 40
Conversa entre Manuel Gallego Jorreto e Xosé M. Casabella .................... 46
Centro Escolar 16 Uds. EXB e 4 Uds. PE. A Barcala-Cambre
Alberto Noguerol del Rio ................................................................ 52
Ampliación de Centro de EXB Labaca. A Coruña
Joaquín Fernández Madrid ............................................................ 60
Edificio para a Confederación Hidrográfica do Norte. Monforte
José M. Aparicio Alonso ................................................................ 70
Rehabilitación do Teatro Principal. Pontevedra
Raúl Freire, J. R. Miyar e Nicolás L. Ciprián ...................................... 74
Centro Social para a Sociedade de Montes de Xinzo. Ponteareas
Xosé M. Rosales Novés ................................................................. 80
Centro Cultural para o S.E.C. Porto. Portugal
Eduardo Souto de Moura ............................................................... 86
Comentário ó edificio do S.E.C.
Alvaro Siza Vieira ......................................................................... 94
O Patrimonio vigués á deriva
Xaime Garrido ............................................................................. 96
Carballeira de Brión
César Portela Fernández-Jardón ................................................... 104
Remodelación das Burgas. Ourense
Xosé M. Casabella López .............................................................. 110
Emprazamento das obras publicadas
A segunda oportunidade.Cristopher Martín
Traducción de Manuel de la Iglesia ................................................ 120
Urbano Lugrís.A perpetua saudade do mar e a poesía
Xavier Seoane ............................................................................. 124
Versión Castelán ............................................................................ 129

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal