Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 12


I N D I C E
PAXS.
Sumario .................................................................................. 1
Editorial................................................................................... 2-3
Felipe Peña:
Mérida, Museo de Moneo, dous dibuxos ................................. 4-6
Tema Central:
Restauración e cidade
M. Gallego Jorreto:
Estudio previo de rehabilitación do Teatro Rosalía
de Castro. A Coruña.
........................................................
7-14
M. Gallego Jorreto:
Proxecto de rehabilitación do
Teatro Rosalía de Castro
...................................................
15-16
X.Bar Boo:
Biblioteca Antonio Palacios Ramilo.
Porriño (Pontevedra)
......................................................
17-20
A. de la Sota:
Edificio de vivendas en Pontevedra ................................... 21-27
J. Sancosmed i E. Herraez:
Edificio de vivendas en Lugo ............................................. 29-33
A. González Cordón e F. Pozo Soro:
Proxecto de 38 vivendas e rehabilitación
do corral, en Sevilla
..........................................................
33-38
A.González Cordón:
A cuestión da vivenda en España do século XIX .................. 39-45
A. Días:
Edificio de oficiñas e comercio en
Vila do Conde (Portugal)
...................................................
46-54
Concurso para o novo edificio do Parlamento de Açores
A. Días e P. Silva .................................................................. 55-60
Somente conectar co pasado
P. Buchanan ........................................................................ 61-63
Roca di Noale Proyect Biennale 85 - Venecia
J.A. Barca, O. Castro, A. Fdez-Albalat, T. Valle .......................... 64-66
Restauración de vivenda unifamiliar
en Güimil (A Coruña)
J.M. Casabella López ............................................................. 67-70
A fábrica de conservas A. Alonso en Vigo
M.ª Luisa Sobrino Manzanares ................................................. 71-74
Casa das Cencias e Planetario no Palacete
de Sta. Margarita (A Coruña)
F. Peña, I. Ugalde, C. Sánchez-Casas, J. Corazón, C. Lles ............ 75-78
Arquitectura Patropí: Torre de vivendas
E. Maia, S. E. da Podestá, S. Vilela .......................................... 79-82
Arquitectura efímera: Escenario dun
concerto de Rock en Vigo
A. Penela Fernández ............................................................. 83-84

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal