Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colegiación 2014
Calendario de actividades
Axenda de Goberno Colexial
Ley de Servicios Profesionales
proxectoterra
UAAAP
laboratorio de ideas
Arquitectos Galicia TV
Xestión patrimonial
en tránsito
información del programa
información del programa
diccionario visual de la construcción
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
Ofertas ao colectivo

Obradoiro Nº 1I N D I C E
PAXS.
Alocución inugural
Xosé Bar Bóo....................................................... 3
Introdución
Tomás Pérez-Lorente Quirós................................... 4
O medio rural
Manuel Gallego Jorreto........................................... 8
Tres tipoloxías espaciais e arquitectónicas
de vivenda unifamiliar de primeira residencia
Xerardo Estévez Fernández..................................... 18
Sobre o desenrolo dos valores culturais das vilas galegas
Xosé Hermo Túñez................................................. 26
As cidades galegas
José González-Cebrián Tello..................................... 32
Versión castelán das ponencias................................ 43

Twitter Facebook

© Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia | Contactar | Aviso legal