Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

Colexiación 2014

Colexiación 2014

Circular nº 56/2013: Acordos da Xunta Xeral Extraordinaria de 5 de novembro de 2013. Cotas colexiais 2014.

Inscrición

A suscrición das cotas deberase realizar a traves da seguinte páxina web

Información

Prazo

O prazo de suscrición da cota colexial rematará o vindeiro 31 de xaneiro de 2014.

Desconto por pronto pago

Lémbrase que aqueles colexiados que suscriban e abonen as cotas colexiais antes do 15 de decembro, terán dereito a un desconto por pronto pago dun 10% no importe da cota suscrita.

 

© Colexio oficial de Arquitectos de Galicia