INFORMACIÓN

[Entidade convocante]
A Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia a través do Cluster do Granito coa colaboración do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

[Obxecto do concurso de ideas]
Seleccionar duas propuestas de fachada para a sua execución na Sede do Cluster do Granito en Porriño promovendo o deseño e desenvolvemento de novos usos e aplicacións do granito para fachadas.

[Prazo de entrega]
Ata as 14:00 horas do 29 de outubro do 2010.

[Lugar de presentación]
Sede do COAG (Praza da Quintana 3 - 15704 Santiago de Compostela).

[Premios]
Dous primeiros premios (un en cada módulo de fachada).- 4.000€ cada un (IVE incluido).
Cinco mencións.- 1.000€ cada unha (IVE incluido).

[Criterios de adxudicación]
Solucións inovadoras no uso do granito (ata 20 puntos)
Grado de detalle suficiente para a estimación da complexidade técnica da execución (ata 20 puntos)
Viabilidade económica da proposta, axustada a un PEM estimado de 40.000€ (ata 20 puntos)
Viabilidade para constituir unha solución industrializable (ata 20 puntos)
Calidade estética da proposta (ata 10 puntos)
Adecuación á contorna (ata 10 puntos)

DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN
© COAG 2010
CONSULTAS
FALLO